印度尼西亚国旗

印度尼西亚国旗(印尼语:Sang Merah Putih),别称荣耀红白,是一面由红白两色横带组成个旗帜。迭面旗帜是基于13世纪满者伯夷个旗帜设计个。1945年8月17号首次升起。此后就没更改过。