波兰统一工人党

波兰统一工人党(波兰语:Polska Zjednoczona Partia Robotnicza,缩写为PZPR)是波兰历史上个一个共产主义政党。拉波兰人民共和国时代,该党是波兰唯一个执政党。