19°12′N 109°42′E

海南岛是:中国南部个大海岛;属海南省辖,交关多大陆人常来白相

三亞觀音

乃兴海南岛是中国第23个搭面积顶大个经济特区。人口將近800万。主要城市:海口

地理 编辑

海南島勒北边隔住琼州海峽廣東省雷州半岛相望。面积33210平方公里

眼啥 编辑

外部链接 编辑

 
维基共享资源里向寻得着搭该篇文章搭界个多媒体资源:
 
维基共享资源里向寻得着搭该篇文章搭界个多媒体资源: