科尔蒂纳丹佩佐

科尔蒂纳丹佩佐(意大利语:Cortina d'Ampezzo;德语:Hayden;拉登语:Anpezo, Ampëz)是意大利威尼托大区北部个一个城市,曾主办1956年冬季奥林匹克运动会