25°15′N 55°17′E

阿拉伯联合酋长国个大市,人口200万。

Dubai night skyline.jpg

看看别样编辑

外部链接编辑

维基共享资源里向寻得着搭该篇文章搭界个多媒体资源: