阿斯图里亚斯语

阿斯图里亚斯语(阿斯图里亚斯语:Asturianu)又称作llïonés、mirandés或Bable,是罗曼语族下个一种语言,拉西班牙个阿斯图里亚斯、莱昂、萨莫拉搭萨拉曼卡,搭葡萄牙个米兰达杜罗河使用(拉葡萄牙,正式名称是Mirandese)。拉阿斯图里亚斯,迭语言受到自治地位立法保护,并是学校内个可选用语言。