AZ(俱乐部)

阿尔克马尔辛斯卓克(荷兰语:Alkmaar Zaanstreek),国内通称AZ,国际上则称为AZ阿尔克马尔(AZ Alkmaar)。是一间拉拉荷兰阿尔克马尔市个足球俱乐部,于1967年5月10号成立,乃朝拉荷兰足球甲级联赛比赛。当时个名称是AZ '67,由两间俱乐部Alkmaar '54搭FC Zaanstreek合并而成。