Aunt是一个英文单词,用来称呼个姐妹,搭仔兄弟个配偶。此处个兄弟姐妹也包含同父异母的、同母异父个搭继父母带来个兄弟姐妹。拉汉语族里向并没确切个词搭伊相对应,Aunt所涵盖个范围分化为伯母、叔母、姑母、舅母搭姨母。Aunt也可以用来对养育自家个女性长辈个爱称。