GAINAX是一间日本动画制作公司,拉1984年12月24号成立。代表作有《王立宇宙军》、《飞跃巅峰》、《新世纪福音战士》搭《天元突破 红莲螺岩》等。