Pornhub是一隻成人网站,由加拿大个成人娛樂集團Alyo所有,2007年来勒蒙特利尔成立。截至2024年2月,佢是全球訪問量排第13个網站,也是訪問數排第2个成人網站,只排在XVideos後髖。[1]

Porhub个標識
第五屆Pornhub年度獎項个標識

箇網站允許訪問者走望各種類个色情片,有專業个也有業餘个,也好经过网站验证以後自家走上傳。佢年加年會頒發畀人Pornhub獎。

歷史

编辑

嘸經同意个色情內容

编辑

2021年开始,用户上传视频前必须先完成身份验证,网站丄也只会得保留经过Pornhub验证个内容合作伙伴上传个视频,视频里向个人也必须是合作伙伴个模特,呒没经过验证个用户上传个视频侪畀Pornhub删脱哉[2]

審查

编辑

Pornhub来勒多隻國家畀管制牢:

2013年9月,箇網来勒中國防火長城屏蔽爻。

2017年1月,菲律賓講佢違反《反兒童色情保護法》,屏蔽脱哉。

2020年11月,泰國政府拿佢封鎖爻。

2023年5月:美國猶他州通過SB287法案,要求成人網站要有歲數驗證搭身份验证个要求。Pornhub来勒箇隻法律生效前兩日天屏蔽脱猶他州來个用戶訪問。

2024年2月,美國得州个檢察長也起訴佢搭母公司Aylo,講佢弗遵守歲數驗證法。故咾来勒3月份,Pornhub搭Aylo旗下个各許網站拿得州來个訪問侪阻拦脱。

流行文化

编辑

近趟把來,佢上頭个業餘影片開頭个三秒鼓搭貝斯个音樂已經成為个文化現象,來Tiltok之類个網站上頭候火。[3]

參考資料

编辑