UTC−04:30时区协调世界时慢4小时30分,此时区拉北美东部时间搭大西洋标准时间之间使用。

仅有委内瑞拉曾于1912年到1965年搭2007年12月9号到2016年5月1号期间使用过此时区。