Unicode(也好叫统一码万国码)是一种计算机行业标准,伊对世界上绝大多数文字系统做着编码。

乃朝最新个版本是2016年6月21号发布个Unicode 9.0,收录着超过十二万只字。

链接

编辑