Wikipedia:Babel
箇个用户个本话台州话
箇用户个母语吴语
這位用戶的母語中文
这位用户的母语漢語
en-1
This user is able to contribute with a basic level of English.
用户语言|察看用户语言

大家人好:

我叻是台州玉環箇邊个,對自己講个太平話中意險。吤某是太平話叻?太平話基本上搭溫嶺話樣个,只不過早日儿溫嶺有一段時間名字“太平”,玉環無數人是從太平遷過去个,講个話也大部分是太平話。

联络方式 [Lie Loh Fong Shih]编辑

空是平時爾想尋我个話,用QQ要不郵箱搭我聯繫。

QQ 11018704
郵箱 skoj@qq.com

維基用法 [Yu Ki Yung Feh]编辑

魔術字變量

常用个模版编辑

個人用个頁面 [Ku Ning Yung Keh Yih Mie]编辑

  1. 簽字
  2. 沙箱
  3. 頁面css風格

台州话 [The Ciou Wa]编辑

  1. 台州方言
  2. 台州方言/ABB詞組