Village或者Chuen)是人口弗多个聚居点,居勒村里向个人数几十到几百人[1]

山村
贝宁的一个偏远村庄

一星村子拔叫作别个名字,如:「」、「」。

注解编辑

外部链接编辑

维基共享资源里向寻得着搭该篇文章搭界个多媒体资源: