Wikipedia:畀新管理员个建议

管理员作为有更多权限个用户,也要承担相应个责任。普通编者要做到个管理员更加要做到,用弗着多讲。该𡍲讲一讲作为管理员要注意个事体。

账号安全 编辑

  • 请设置一只朆勒别𡍲用过个密码。勒弗同地方用一样个密码是账号畀盗用个主要原因;为仔有人会收集各个网站泄露个数据库信息,用来破解特定用户别𡍲个账号。
  • 假使侬设置着邮箱,箇末可以用得来重置密码,该只邮箱也同样要保证安全。假使侬用弗着重置密码也弗想收电子邮件,箇末邮箱可以弗设置个。
  • 千万覅来第三方镜像网站上登录侬个账号。确保侬连接个是维基百科本站。

形而上 编辑

  • 管理员𪥸弗讲闲话个。特别是别人家问询侬个管理员操作个辰光,要交流解释。
  • 维基百科𠊉审查内容,尤其弗做政治审查。假使当局要求侬删除文章、查封用户咾啥,自家呒不办法回头脱个辰光,可以先照牢要求做,马上再放弃管理员权限。侬个操作可以畀别个管理员撤销,侬个权限要等到自家安全之后再恢复。箇来法语维基百科上有先例个。

形而下 编辑

  • 管理员有权限勒本地上传文件,必过请弗要使用。所有版权自由个文件应该传到维基共享资源,版权弗自由个就覅用哉。
  • 侬好用导航栏上个“链进来点啥”检查指向当前页面个重定向页。删除页面个辰光,讨论页搭所有重定向页要一道删脱。弗留重定向移动个辰光,要手动改所有重定向页指向新个名字(留重定向移动用弗着个,双重重定向会畀机器人修正)。
  • 一只页面个内容并到别个页面之后,顶多做只重定向就可以哉,弗要拿页面历史合并过去。拿两只页面弗搭界个时间线混勒一道弗大宪个。
  • 使用导入功能要当心。弗要导入所有历史,更弗要拿依赖个所有模板导入进来(会改写本站原生有个模板,破坏性非常大)。假使侬吃弗准,还是手动拿页面复制过来比较保险。