Wikipedia:Babel
箇用户个母语吴语
搿个用户个母语上海闲话
用户语言|察看用户语言

大家好,我是上海人。歡迎大家一淘交流討論,完善吳語維基百科詞條~