Wikipedia:Babel
搿个用户个母语上海闲话
用户语言|察看用户语言

上海本地人,爺娘本地人,到太太拉爺娘好像還是本地人。本地閒話講弗大來,基本只好講講市區上海閒話了。

吾覺著,現在吳語連字哪能寫還沒普及,要弄出弗錯額條目真額老難額……