Wikipedia:申请管理员

勒本页好申请管理员/行政员权限。

资格编辑

倷只要达到下头个条件,就可以申请做管理员:

 • 倷对吴语维基百科弗是一眼眼也弗晓得,外加倷清爽也同意居个项目个目标。
 • 倷勒居𡍲做过蛮多贡献,当过起码两个号头个编辑员。
 • 倷同意遵循相关个政策,尊重用户个共识。

申请过程编辑

用户好提名自家或者别人家做管理员。一个号头以後,如果有75%个用户投票支持候选人,表明社区达成共识认为俚能够成为一位合适个管理员,箇末行政员会授权畀俚。如果社区中个反响呒啥进展,箇个过程可以再延长一个号头。

倷只要符合下头个条件就好投票。要是弗符合末,倷仍旧好参与讨论、发表意见。

 • 倷勒申请开始前是自动确认用户,当过起码一个号头个编辑员。
 • 倷勒申请开始前贡献过吴语内容。
 • 倷弗是畀别人家喊得来投票个。

假使一位候选人畀回头脱,俚三个号头之内𪥸再趟申请。

申请管理员编辑

如果要申请管理员,侬需要建只申请页(拿“用户名”改成候选人个用户名):


建好以后,勒本章节最下底加如下文字(“用户名”覅忘脱改):

{{Wikipedia:申请管理员/用户名}}

クフィ编辑

我自家是上海人,勒吴语维基百科写文章也差弗多半年辰光哉,发布了约莫300趟改动。我搿歇勒吴语维基蛮活跃个,编辑个过程中学到交关吴语个正字帮表达,建立了蛮多吴语缺失个页面。

吴语维基还有弗少事体需要阿拉一道去讨论。

我觉着要让吴语搿能多样个闲话个维基做好是老弗容易个,希望可以让我当上管理员,拨吴语维基更多活跃个维护者。谢谢㑚。--クフィ讨论) 2021年2月18号 (四) 22:54 (CST)

评论区编辑

 1. (+)支持.城市酸儒文人挖坑签字 2021年2月19号 (五) 13:33 (CST)
 2. (+)支持 厲害! 紺野夢人 2021年2月19号 (五) 16:50 (CST)
  @Yumeto:谢谢!勒KomicaWiki也有看到侬。クフィ讨论) 2021年2月19号 (五) 17:22 (CST)
 3. (+)支持:勒吳語維基看到過箇人。--Googol19980904讨论) 2021年2月19号 (五) 21:36 (CST)

城市酸儒文人挖坑编辑

进入吴语维基百科差弗多有大半年个辰光,虽说并弗长,但是文章个质量基本上一次比一次高,目前约莫有350趟编辑,全域约莫有700趟编辑。如果我当选,我除了日常个维护之外还会进行一些线上编辑活动个组织同部分方针个完善(当然会经过投票)。城市酸儒文人挖坑签字 2021年2月19号 (五) 21:15 (CST)

评论区编辑

 • (-)反对,仍旧需要积累经验,编辑次数是次要个。建议侬过几年再来选管理员,弗要一趟又一趟。--Lt2818讨论) 2021年2月19号 (五) 21:50 (CST)
 • (!)意見,虽然我弗懂台州闲话,但是看得出侬个吴语水平还弗大好,我帮侬侪是初中生,希望侬可以多帮身边个人讲闲话,学习学习伊拉个表达。记得学闲话𪥸心急,否则就只会得让人觉着戳气。我相信,搿几个号头来,Lt2818也看到了我个进步。クフィ讨论) 2021年2月19号 (五) 22:13 (CST)
  城市酸儒文人挖坑是常州人。我之前也弗晓得侬是初中生,看侬写个物事,当仔起码是高中左右年纪。我自家初高中辰光勒学堂里只讲普通闲话,上仔大学以后纔慢慢较开始搭本地个同学一道讲无锡闲话。必过我看城市酸儒文人挖坑写个吴语呒啥大问题(应该搭我一样是母语使用者),反对是为仔看上去还弗大成熟个行为。--Lt2818讨论) 2021年2月19号 (五) 22:48 (CST)
 • 补充:我自家勒维基农场上头有一个中文MW网站,晓仔管理员同行政员个操作。但是弗方便说出来(一是防止畀当成发广告,二是实在拿弗出手)。城市酸儒文人挖坑签字 2021年2月21号 (日) 16:59 (CST)

申请行政员编辑

如果要申请行政员,侬需要建只申请页(拿“用户名”改成候选人个用户名):


建好以后,勒本章节最下底加如下文字(“用户名”覅忘脱改):

{{Wikipedia:申请管理员/用户名(行政员)}}

存档区编辑

另见编辑